Artsen en gezondheidswerkers, u stond en staat in de frontlinie om Covid-patiënten te behandelen. We herinneren ons de sterke beelden waar u elke avond werd toegejuicht door de dankbare Belgische bevolking!

Als u het vaccin echter weigert, loopt u het risico uw baan in de herfst te verliezen. De overheid belooft dat de vaccinatieplicht enkel in werking zal treden wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Maar bij de geringste hervatting van de epidemie zal minister Vandenbroucke deze er met kracht doorduwen. Twijfel er niet aan.

Tienduizenden artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, therapeuten, verpleegkundigen en verzorgend personeel lopen het risico hun baan te verliezen, zonder compensatie! Dit is onrechtvaardig en het zal een ramp zijn voor ons gezondheidssysteem.

Deze wet schendt uw meest fundamentele rechten: de grondwet maar ook de internationale verdragen. Er wordt geen rekening gehouden met individuele immuniteit, die op natuurlijke wijze is verworven. Daarenboven blijkt dat de vaccinatie de overdracht van het virus niet verhindert, wat het beoogde doel van de wet is, namelijk “patiënten beschermen”.

Tijdens deze crisis is ook de Orde van Geneesheren uit haar rol gestapt. Zij besloot met een omzendbrief de verplichte vaccinatie te promoten en artsen aan te vallen die de doeltreffendheid van vaccins in twijfel trokken of waarschuwden voor bijwerkingen, die trouwens steeds duidelijker zijn. Sommige artsen werden vervolgd en zijn al geschorst of geschrapt.

De artsen die hun beroep beoefenen en de patient behandeln van zodra de symptomen van Covid verschijnen, door een medisch protocol te volgen waarvan de doeltreffendheid uit vele onderzoeken blijkt, worden vervolgd of gestigmatiseerd.

Dit alles is vanuit juridisch, moreel en ethisch oogpunt onaanvaardbaar.

Het zijn de artsen en gezondheidswerkers die de patiënt behandelen, niet de Orde, de staat of publieke of private internationale organisaties!

Alleen staat u relatief machteloos tegenover instellingen, die niet schromen om u te intimideren en lastig te vallen. En procedures zijn duur.

Dit is de reden waarom gezondheidswerkers mij hebben gevraagd om hun collectieve verdediging te behartigen.

Tegen de verplichte vaccinatiewet natuurlijk. Om te voorkomen dat deze in werking treedt en deze zo nodig te laten teniet doen.

Tegen de Orde van Geneesheren die misbruik maakte van haar prerogatieven. Zodat zij op haar standpunten terugkomt en verantwoording aflegt aan de artsen die haar samenstellen.

Bent u actief in de gezondheidssector, dan kunt u ook meedoen aan deze acties.

Voor een paar honderd euro wordt u verdedigd en kunt u uw stem laten horen tegenover de desbetreffende instellingen en de staat, en zo nodig via juridische stappen.

U kunt zich online registreren op www.modrikamen.com Dit is een beveiligd platform. U kunt er de voorwaarden van mijn tussenkomst lezen en de nuttige documenten invullen en neerleggen.

Het ogenblik is aangebroken om te reageren!

main@modrikamen.com
T +32 (2) 672 62 32
Avenue du Houx, 42 1170 Bruxelles
SRL Modrikamen BE0472.061.188

Laten we contact houden

© MODRIKAMEN 2022