Bent u ondernemer, heeft u een horeca-activiteit, een contactberoep of culturele activiteit, dan hebben de lockdowns en andere beperkende maatregelen u hard getroffen. Van de ene op de andere dag moest u uw winkel sluiten of uw bedrijf stopzetten.

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben we de opsluiting van de gezonde mensen en de lockdown opgelegd. In het verleden werden alleen de zieken geisoleerd!

De lockdowns en gedwongen sluitingen hebben echter geen significante invloed gehad op de verspreiding van het virus of de daling van de sterftes, die bij nader onderzoek veel lager bleken. Zweden en Florida hebben hun economieën opengehouden, zonder verergering van de situatie, integendeel.

Recente serieuze studies tonen aan dat lockdowns nutteloos zijn!

Herinner u bovendien de onaanvaardbare opmerkingen van minister Vandenbroucke voor wie de lockdown van het najaar van 2020 er enkel was om de publieke opinie te choqueren. Met andere woorden, dit was duidelijk niet het middel om de epidemie te bestrijden!

Sluitingen en restricties werden zonder reden opgelegd met als gevolg inkomensverlies, het wegvallen van uw activiteiten en veel persoonlijk drama’s. En dit vaak ten voordele van multinationals.

Het was vooral de Belgische middenklasse, de zelfstandigen, die de volledige economische last van de restricties moest dragen. Men heeft de Belgische bevolking beroofd van essentiële sociale contacten, fysieke activiteit, cultuur, enz.

Deze maatregelen waren onwettig, onevenredig en uiteindelijk ongerechtvaardigd.

De staat heeft beperkte steunmaatregelen toegekend. Maar deze waren zeer laag en compenseren de geleden verliezen niet. Veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden.

Dit is de reden waarom mij werd gevraagd om u collectief te verdedigen.

Om de juiste schadevergoeding te krijgen voor de schade die u heeft geleden. We zullen overgaan tot dagvaarding van allen die in België of op internationaal vlak, deze maatregelen hebben geadviseerd of hebben uitgevoerd.

De schade wordt berekend op uw inkomstenverlies in 2020 en 2021, in vergelijking met 2019, rekening houdend met de ontvangen vergoedingen van de staat of de verkregen verlagingen van lonen en sociale lasten als gevolg van tijdelijke werkloosheid.

Ik zal uw advocaat zijn en ik zal de strijd leiden zoals ik dit in het verleden heb gedaan voor andere grote zaken.

Door samen te werken is het mogelijk om de kosten van de procedures voor u te beperken tot een paar honderd en maximaal een paar duizend euro.

Het is tijd voor u om in actie te schieten!

Registreer u online op www.modrikamen.com Dit is een beveiligd platform. U kan er de nodige documenten lezen, invullen en indienen.

main@modrikamen.com
T +32 (2) 672 62 32
Avenue du Houx, 42 1170 Bruxelles
SRL Modrikamen BE0472.061.188

Laten we contact houden

© MODRIKAMEN 2022